Ana Sayfa /  Kurumsal /  Malzeme Özellikleri / 

Malzeme Özellikleri

Yüksek Isı Yalıtımı Sağlar

Hacminin %84’ü kuru hava dolu gözeneklerden oluşan YTONG, donatılı beton, yatay delikli tuğla ve briketten daha hafif bir yapı malzemesi olduğu için ısı yalıtımı özelliği de bu malzemelere göre daha iyidir. YTONG ile yapınız yazın serin, kışın sıcak olur. Ytong'un ısı yalıtımını sağlayan unsur, küçük gözenekler arasında sıkıştırılmış kuru havadır. Hacminin %84'ü içinde kuru hava bulunan gözeneklerden oluşan ve kuru birim hacim ağırlığı kullanım amacına göre 300–600 kg/m³ arasında değişen Ytong, doğal olarak ilave yalıtım malzemesine gerek duymadan ısı yalıtımı sağlayan bir kâgir yapı malzemesidir.

Hafiftir - Depreme Dayanıklıdır Kuru birim hacim ağırlığı 350 kg/m3 olan YTONG yapı malzemeleri, yapınızı hafifleterek deprem emniyetini artırır. Yapı malzemeleri birim ağırlıklarına bağlı olarak farklı özellikler gösterirler; • 100 kg/m³ birim ağırlığa kadar olan malzemeler yüksek ısı yalıtım özelliğine sahip olmalarına karşın taşıma güçleri yoktur. • 800–2.000 kg/m³ birim ağırlıktaki yapı malzemeleri ise yüksek taşıma gücüne karşın ısı yalıtım özellikleri kötüdür.

Bu özellikleri nedeni ile bahsedilen malzemelerin yapıda ancak birlikte ve çok katmanlı ya da sandviç tabir edilen boşluklu duvar tipinde kullanılması zorunlu olmaktadır. Nitekim bu gruba giren gazbeton dışında kalan yapı malzemeleri ısı yalıtımı şartlarını yerine getirebilmek için yalıtım takviyesi ile çok tabakalı olarak kullanılabilmektedir. Çok tabakalı duvar ise işleme güçlüğü, maliyet, detay sorunları, deprem güvenliği, buhar kondenzasyonu gibi sorunları da beraberinde getirmektedir.

Ytong 400–600 kg/m³ birim ağırlıkta malzemeler grubuna girmekte, her iki grubun da özelliklerine sahip bulunmaktadır. Nitekim bugün Ytong Türkiye'de ve Dünya'da tek katmanlı olarak ısı yalıtım yönetmeliklerinin öngördüğü yalıtım şartlarını karşılayabilmekte, taşıyıcı görevini yerine getirmekte, ve yapılarda deprem güvencesi sağlamaktadır.

Kolay İşlenir YTONG ahşap gibi kolayca işlenebilen bir malzemedir. Matkap ile delinebilir, testereyle kesilebilir, rendelenebilir, çivi çakılıp vidalanabilir, tesisat için kolaylıkla kanallar açılabilir. Malzeme firesini azaltarak, işçilik ve zaman tasarrufu sağlar.

Milimetrik Ölçülerdedir YTONG, üretimi sırasında özel makinelerde milimetrik hassasiyetle boyutlandırılır. Düzgün yüzeyli olması nedeniyle sıva yükünü ve maliyetini azaltır.

Malzemenin düzgün yüzeyli olması nedeniyle yalnız perdah sıva ile yetinilmesini sağlar. Sıva kalınlıklarının azaltılmasıyla işçilik ve zamandan tasarruf sağlanır.

Duvarların iç yüzeyine 1 cm kalınlıkta alçı sıva dış yüzeyine önce serpme tabakası, sonra 1,5 cm kalınlıkta çimento takviyeli kireç harç sıva yapılarak binalarımızı istenmeyen tonlarca yükten kurtarır.

Çevre Dostudur YTONG kuvarsit, çimento, kireç ve su gibi doğal hammaddelerden üretilir. Avrupa Topluluğu ülkelerinde Çevre Dostu İnşaat Malzemesi Çalışma Grubu işaretini taşır. Ytong'un kalite sistemi, ürün kalitesi ve üretim şartlarının AB standartlarına uygunluğu; CE sertifikası ile onaylanmıştır.

Ytong kullanımının yaygınlaşmasının çevre korumasına çok önemli katkıları vardır.

Üretim sürecindeki enerji tüketimi miktarı ve atık maddeler ile çevreye verilen zarar incelendiğinde Ytong'un neden en uygun malzeme olduğu açıkça görülebilir. Ytong üretiminde hava kirliliği, emisyon sınırları alt seviyededir.

Ytong, hammaddelerin kapalı devre sistemler içinde otomasyona dayalı modern proseslerden geçirilmesi ile elde edilir. Üretim, beton tekniğinin geliştirilmiş bir prosesi olup, sıvı atık teknolojik olarak söz konusu değildir. Üretim aşamasında çıkan katı atıklar ise çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar üretimde kullanılmaktadır.

1 m³ ürün elde etmek için gerekli hammadde miktarı 1 m³ ürün elde etmek için gerekli enerji miktarı Detaylı incelemek için grafiklere tıklayınız... 

Sağlıklı İç Mekânlar Yaratır Bünyesindeki milyonlarca gözenek yapının nefes almasını sağlayarak, rutubetlenmeyi önler, konfor düzeyini artırır.

Sağlamdır YTONG Yapı Malzeme ve Elemanları, inşaat teknolojisinin gerektirdiği çeşitli mukavemet sınıflarında imal edilir. YTONG ile yapılan döşeme, duvar ve çatılar sağlamlık ve statik özellikleri ile kusursuzdur.

Yanmaz YTONG ürünleri, DIN 4102’ye göre A1 sınıfı “yanmaz” yapı malzemeleri sınıfındadır. 1.000 ºC'ye kadar ateşe dayanıklı olan YTONG, yapılarda yangın emniyeti sağlar.